전체검색 결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

전체검색 결과

상세검색

2 전체검색 결과

 • 게시판 3개
 • 게시물 749개
 • 11/75 페이지 열람 중

자유게시판 게시판 내 결과

더보기
 • Smart TV televizor 82 ekran televizor qiymetleri necə seçmək - Smarton.azSmart TV-la televizorun seçimi — çətin məsələdir. İlk baxışda görünür ki, qurğuda həddən artıq çox xarakteristika, hansılarda ki, asan dolaşmaq (özünü itirmək). Amma əgər onlara anlamağa və bilməyə başlamaqsa ki, onlar ifadə e…

  Belle 2022-08-29 03:01:34
 • Necə paltaryuyan maşını seçmək?Yəqin, bizdən hər biri hərçənd (heç olmasa) öz həyatında dəfə özünə verir və sualları (məsələləri) əhatə edənlərə: "Hansı paltaryuyan maşını seçmək? Nə daha yaxşıdır — LG və ya Samsung paltaryuyan maşını?" Bu məqalə lap (tam) o haqda, necə paltaryuyan maşını …

  Troy 2022-08-29 03:01:28
 • Paltaryuyan maşını necə seçmək olar: meyarlar üzərində qərar verməyə kömək edirikEviniz üçün paltaryuyan maşının seçilməsi nisbətən sadə bir işdir (bir çox digər növ məişət və kompüter avadanlıqları ilə müqayisədə), lakin burada bəzi nüanslar var. Buna görə də, son seçim etməli olduğunuz xüsusi mode…

  Craig 2022-08-29 02:59:07
 • Necə qonaq otağına televizoru seçmək: səkkiz praktik məsləhət (şura)Danışırıq, hansı parametrlər və mənzil şəraiti (şərtləri) alma vaxtı nəzərə almaq lazımdırBeləliklə, siz həll etdiniz ki, yeni televizor sizə lazımlıdır. Amma siz bilirsinizmi, necə onu seçmək ki, məhz sizə yaxınlaşır?Televizor artı…

  Kristal 2022-08-29 02:54:34
 • Ev üçün televizoru necə seçmək olar: növləri, fərqləri, xüsusiyyətləriİnsanlar nadir hallarda yeni televizor almağı düşünürlər. Çoxunun texnologiyanın inkişafı ilə ayaqlaşmağa vaxtının olmaması təəccüblü deyil. Televizoru necə seçmək olar, hansı modellər ən müasir hesab olunur, hansı xüsusiyyətlərə …

  Hai Faith 2022-08-29 02:49:59
 • Yeni televizorda futbol: ev üçün televizoru necə seçmək olarYeni televizor seçərkən həm öz televizora baxmaq vərdişlərinizi, həm də televizorun yerləşəcəyi otağın xüsusiyyətlərini, eləcə də bir sıra digər vacib amilləri nəzərə almalısınız.Müasir bir televizor çoxdan antenadan alınan siqnalı göstərən…

  Otto 2022-08-29 02:49:01
 • 2022-ci ildə televizor necə seçmək olarTəqdim olunan bütün çeşidlər arasında qiymət və keyfiyyət baxımından ən uyğun televizoru necə seçmək olar? Hansı spesifikasiyalara diqqət yetirməlisiniz? Nədən imtina etmək lazımdır? Bu suallara birmənalı cavab vermək çətindir, çünki televizorlar, digər avada…

  Magdalena Riege… 2022-08-29 02:47:36
 • Yeni televizorda futbol: ev üçün televizoru necə seçmək olarYeni televizor seçərkən həm öz televizora baxmaq vərdişlərinizi, həm də televizorun yerləşəcəyi otağın xüsusiyyətlərini, eləcə də bir sıra digər vacib amilləri nəzərə almalısınız.Müasir bir televizor çoxdan antenadan alınan siqnalı göstərən…

  Gilberto 2022-08-29 02:42:23
 • Yeni televizorda futbol: ev üçün televizoru necə seçmək olarYeni televizor seçərkən həm öz televizora baxmaq vərdişlərinizi, həm də televizorun yerləşəcəyi otağın xüsusiyyətlərini, eləcə də bir sıra digər vacib amilləri nəzərə almalısınız.Müasir bir televizor çoxdan antenadan alınan siqnalı göstərən…

  Anneliese Tonga 2022-08-29 02:40:43
 • 2022-ci ildə televizor necə seçmək olarTəqdim olunan bütün çeşidlər arasında qiymət və keyfiyyət baxımından ən uyğun televizoru necə seçmək olar? Hansı spesifikasiyalara diqqət yetirməlisiniz? Nədən imtina etmək lazımdır? Bu suallara birmənalı cavab vermək çətindir, çünki televizorlar, digər avada…

  Gerald 2022-08-29 02:39:14

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
456
어제
585
최대
2,469
전체
653,895
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.